Υπολογιστής

Διαλέξετε ως προς τι θέλετε να κάνετε τον υπολογισμόΕισάγετε το ποσό που επιθυμείτε να δανειστείτεΕισάγετε τη μηνιαία δόση που επιθυμείτε να πληρώνετεΕισάγετε τη διάρκεια που θέλετε να έχει το δάνειο
  (σε έτη)


ή εισάγετε μόνοι σας ένα επιτόκιο
  %


Υπολογίστε τώρα εύκολα και γρήγορα:

ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΑΣ

Επιλέγετε αριστερά το πεδίο δόση

Στη συνέχεια εισάγετε κάτω τα απαραίτητα για τον υπολογισμό στοιχεία που επιθυμείτε:

 • ποσό δανεισμού.
 • διάρκεια δανείου (σε χρόνια).
 • επιτόκιο που επιθυμείτε.

ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΑΣ

Επιλέγετε αριστερά το πεδίο ποσό δανεισμού

Στη συνέχεια εισάγετε κάτω τα απαραίτητα για τον υπολογισμό στοιχεία που επιθυμείτε:

 • δόση.
 • διάρκεια δανείου (σε χρόνια).
 • επιτόκιο που επιθυμείτε.

ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΑΣ

Επιλέγετε αριστερά το πεδίο διάρκεια δανείου

Στη συνέχεια εισάγετε κάτω τα απαραίτητα για τον υπολογισμό στοιχεία που επιθυμείτε:

 • ποσό δανεισμού.
 • δόση.
 • επιτόκιο που επιθυμείτε.
Τέλος πατήστε υπολογισμός και δείτε το αποτέλεσμα της επιλογής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών είναι ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά για την χορήγηση δανείου από οποιαδήποτε τράπεζα. Οι τράπεζες διαφοροποιούν τις προσφορές τους με βάση:
 • Το γενικότερο οικονομικό προφίλ του πελάτη.
 • Στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων την αξία του ακινήτου και τη συμμετοχή του πελάτη στην αγορά του.
 • Τα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης του πελάτη.
 • Τα δικά τους κριτήρια επιλογής πιστοληπτικών κινδύνων.

Οι υπολογισμοί γίνονται με βάση την τελευταία ενημέρωση των επιτοκίων και των κανόνων των τραπεζών.


Πατήστε 'Υπολογισμός' για να δείτε λεπτομέρειες για το επιτόκιο