Ταξίδιαpink
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Ψάχνεις Καταναλωτικό Δάνειο;

Σύγκρινε την αγορά πριν επιλέξεις!

Όλα τα Καταναλωτικά Δάνεια με μια ματιά

Αυτοκίνητο-Μηχανή
Οικιακές Εργασίες/Αγορές
Προσωπικές Ανάγκες/Σπουδές
Συγκέντρωση Οφειλών
Τράπεζα#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
Όνομα
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Τύπος Επιτοκίου
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Επιτόκιο (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,60%)
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Ποσό Δανεισμού
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Πώς θα το αποκτήσω;
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Αttica My Eco Car Καινούριο Οικολογικό
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Σταθερό
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
6,75%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
1.500-50.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffffnormal
Αttica My Eco Car Μεταχειρισμένο Οικολογικό
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
Σταθερό
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
9,75%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1.500-25.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Αttica My Eco Bike
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Σταθερό
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
6,75%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
1.000-20.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Αttica Δάνειο Αυτοκινήτου Καινούριο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
Σταθερό
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
7,50%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1.500-50.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Αttica Δάνειο Αυτοκινήτου Μεταχειρισμένο
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Σταθερό
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
10,50%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
1.500-25.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δάνειο καινούριου αυτοκινήτου
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
Σταθερό ή Κυμαινόμενο με Euribor 3M
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
11,00%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Διαπραγματεύσιμο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δάνειο μεταχειρισμένου αυτοκινήτου
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Σταθερό ή Κυμαινόμενο με Euribor 3M
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
13,00%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Διαπραγματεύσιμο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δάνειο καινούριας/μεταχειρισμένης μηχανής
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
Σταθερό ή Κυμαινόμενο με Euribor 3M
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
13,95%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Διαπραγματεύσιμο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δάνειο ev-loan για Αγορά Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Κυμαινόμενο με Euribor 1M
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
8,75%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
1.500-40.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Αυτοκίνητο-Μηχανή
Τράπεζα#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Όνομα
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Τύπος Επιτοκίου
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Επιτόκιο (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,60%)
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Ποσό Δανεισμού
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Πώς θα το αποκτήσω;
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Alpha Καταναλωτικό Δάνειο Εξοπλισμού Κατοικίας
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Σταθερό
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
10,50%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
1.500-30.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Αttica Eco Λύσεις
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
Σταθερό
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
7,90%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1.500-25.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Καταναλωτικό Δάνειο Green για Πράσινες Αγορές
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Κυμαινόμενο με Euribor 1M
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
8,75%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
1.500-20.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Καταναλωτικό Δάνειο Green για Πράσινες Επισκευές
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
Κυμαινόμενο με Euribor 1M
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
8,75%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1.500-20.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Οικιακές Εργασίες/Αγορές
Τράπεζα#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Όνομα
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Τύπος Επιτοκίου
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Επιτόκιο (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,60%)
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Ποσό Δανεισμού
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Πώς θα το αποκτήσω;
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Alpha Μέτρον Άριστον
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Σταθερό
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
11,50%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
1.500-30.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Alpha Μέτρον Άριστον με λογαριασμό μισθοδοσίας
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
Σταθερό
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
10,50%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1.500-30.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Alpha Μέτρον Άριστον
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Κυμαινόμενο με Euribor 3M
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
4,50%-5,50%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
5.000-100.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Alpha Καταναλωτικό Δάνειο Εκπαιδευτικών Αναγκών
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
Σταθερό
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
9,50%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1.500-30.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Attica Συμφέρον
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Σταθερό
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
11,75%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
1.000-25.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Attica XL
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
Κυμαινόμενο με Euribor 3M
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
6,95%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
10.000-100.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Attica Special Credit
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Κυμαινόμενο με Euribor 3M
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
5,95%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
5.000-100.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Προσωπικό δάνειο μισθοδοσίας
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
Κυμαινόμενο με Euribor 3M
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
9,75%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1.000-30.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Καταναλωτικό δάνειο χωρίς εξασφάλιση
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Κυμαινόμενο με Euribor 3M
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
11,80%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
1.000-30.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Καταναλωτικό δάνειο με εξασφάλιση
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
Κυμαινόμενο με Euribor 3M
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
7,90%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
10.000-100.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Φοιτητικό δάνειο
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Κυμαινόμενο με Euribor 3M
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
12,50%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
1.000-30.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανοιχτή Γραμμή
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
Κυμαινόμενο με Euribor 3M
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
12,00%-12,50%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1.000-15.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Asset Backed
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Κυμαινόμενο με Euribor 1M
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
3,00%-3,50%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
5.000-30.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανταπόδοση
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
Κυμαινόμενο με Euribor 3M