Ταξίδιαpink
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Βρες το κατάλληλο Δάνειο

για την κάλυψη των αναγκών σου

Κατηγορίες Δανείων
Στεγαστικό Δάνειο
Καταναλωτικό Δάνειο
Επιχειρηματικό Δάνειο
Υπερανάληψη (overdraft)

Είναι το δάνειο που παίρνεις για την αποπεράτωση , την κατασκευή,  ή την αγορά κατοικίας. Μπορείς επίσης να το χρησιμοποιήσεις για γενικές επισκευέςτην ανακαίνιση  ή την  ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου (πράσινο δάνειο).

Οι Τράπεζες χρηματοδοτούν συνήθως έως το 80% της αξίας του ακινήτου και η διάρκεια του δανείου μπορεί να φτάσει έως και τα 40 έτη (έως τα 75 έτη του πιστούχου).

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος χορήγησης του δανείου είναι με προσημείωση του σπιτιού (υποθήκη).

Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις:.

Δάνειο Σταθερού επιτοκίου – Το επιτόκιο είναι σταθερό (σταθερή δόση)  καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου αλλά υψηλότερο από αυτό του κυμαινόμενου.

Δάνειο Κυμαινόμενου επιτοκίου – Το κυμαινόμενο έχει συνήθως χαμηλότερο επιτόκιο αλλά επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων διεθνώς που σημαίνει ότι η δόση μπορεί να αυξομειώνεται. Το κυμαινόμενο επιτόκιο καθορίζεται με βάση το Euribor (το οποίο σήμερα είναι αρνητικό) συν ένα περιθώριο (spread) που βάζει η Τράπεζα και την υποχρεωτική από το νόμο εισφορά, για να φτάσει τελικά μεταξύ 2,5%-4,5%.

Δάνειο Σταθερού Αρχικού επιτοκίου – Στην περίπτωση του συνδυασμού,  τα πρώτα έτη (συνήθως 1-3)  τοκίζονται με  ένα σχετικά χαμηλό σταθερό επιτόκιο το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε κυμαινόμενο μέχρις ότου το δάνειο αποπληρωθεί. Επιτρέπεται η επιλογή της περιόδου του σταθερού επιτοκίου.

Σύγκρινε Όλα τα Στεγαστικά Δάνεια

Με ένα καταναλωτικό δάνειο μπορείς να καλύψεις προσωπικές ανάγκες, από την αγορά οικοσκευών και αυτοκινήτου έως την εγκατάσταση φυσικού αερίου, έξοδα σπουδών ή την αγορά «πράσινων» συσκευών ή επισκευών.

Τα χρήματα χορηγούνται για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο.

Υπάρχουν επίσης τα ανοιχτά δάνεια τα οποία  έχουν αόριστη διάρκεια και δίνουν πρόσβαση σε μετρητά για την κάλυψη έκτακτων ή επαναλαμβανόμενων αναγκών και τα εκπαιδευτικά δάνεια που δίνονται για την πληρωμή διδάκτρων, την απόκτηση κάποιου πτυχίου, την εκμάθηση ξένων γλωσσών ή τη συμμετοχή σε σεμινάρια.

Καταναλωτικό δάνειο μπορούν να λάβουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν φορολογική δήλωση αν και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε Τράπεζα.

Σύγκρινε Όλα τα Καταναλωτικά Δάνεια

Το επιχειρηματικό δάνειο είναι ένα δάνειο που προορίζεται ειδικά για επιχειρηματικούς σκοπούς και όπως με όλα τα δάνεια, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός χρέους, το οποίο θα αποπληρωθεί με πρόσθετο τόκο.

Είτε έχεις μία προσωπική επιχείρηση είτε βιοτεχνία, ξενοδοχείο, κατάστημα ή χώρο εστίασης, χρειάζεσαι οικονομική ευελιξία. Αυτή την ευελιξία σου τη δίνει ένα επαγγελματικό δάνειο.

Οι δύο βασικές κατηγορίες επιχειρηματικών δανείων είναι η χρηματοδότηση για την απόκτηση επαγγελματικής στέγης ή /και εξοπλισμού και η παροχή κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών ρευστότητας της επιχείρησης.

Τύποι επιχειρηματικών δανείων είναι τα Βραχυπρόθεσμα δάνεια, τα Τοκοχρεολυτικά δάνεια, η Τραπεζική πίστωση, οι Υποθήκες (δίνονται σε επιχειρήσεις που έχουν ακίνητη περιουσία και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ως εγγύηση) και η Χρηματοδότηση αποθεμάτων (δίνεται με εγγύηση τα εμπορεύματα που βρίσκονται στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί).

Σύγκρινε Όλα τα Επιχειρηματικά Δάνεια

Πρόεκυψαν έκτακτες οικονομικές ανάγκες για τις οποίες δεν επαρκεί το υπόλοιπο του λογαριασμού σου;

Με το overdraft μπορείς να κάνεις ανάληψη μετρητών, να μεταφέρεις χρήματα ή να χρεώσεις τον λογαριασμό σου, πέραν του υπολοίπου σου μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο που έχεις συμφωνήσει  με την Τράπεζά σου.  Το όριο αυτό διαμορφώνεται με βάση τα οικονομικά και την ακίνητη περιουσία σου και χορηγείται συχνότερα στους Λογαριασμούς Μισθοδοσίας / Σύνταξης.

Η χρέωση των τόκων γίνεται μόνο για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείται το ποσό που έχεις «σηκώσει». πχ αν έχεις όριο υπερανάληψης 500€ και χρησιμοποιήσεις τα 300€ για 10 ημέρες, τότε θα πληρώσεις τόκους μόνο για αυτές τις 10 ημέρες.

Όσοι έχουν δικαίωμα υπερανάληψης μπορούν επίσης να υπογράψουν επιταγές για μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουν στο λογαριασμό τους, χωρίς τον κίνδυνο να επιστραφούν ως «ακάλυπτες».

Σύγκρινε Όλες τις επιλογές Υπερανάληψης

Θες να μαθαίνεις τα τελευταία οικονομικά νέα;

Εγγράφομαι στο newsletter ώστε να λαμβάνω τα νέα και προσφορές του money-market.gr και δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την πολιτική απορρήτου της money market AE.