Ταξίδιαpink
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Ξεκίνα την Αποταμίευση

Που ταιριάζει στον τρόπο ζωής σου!

Όλοι οι Λογαριασμοί Αποταμίευσης με μια ματιά

Λογαριασμοί Αποταμίευσης
Τράπεζα#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
Όνομα
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Ονομαστικό Επιτόκιο
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Σ.Ε.Π.Α
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Απόδοση Τόκων
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Link Τράπεζας
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Alpha Έξυπνη Αποταμίευση
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,150%-0,200%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,129%-0,172%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffffnormal
Alpha Σειρά 1|2|3 για Παιδιά
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,100%-0,400%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,085%-0,345%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Alpha Σειρά 1|2|3 για Εφήβους
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,100%-0,400%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,085%-0,345%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Alpha Σειρά 1|2|3 για Νέους
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,100%-0,400%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,085%-0,345%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Λογαριασμός Μεγαλώνω
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,300%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,255%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Λογαριασμός Αποταμιεύω
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,200%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,170%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά μήνα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Λογαριασμός Μεγάλο Ταμιευτήριο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,100%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,085%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Εθνική Παίδων
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,020%-0,050%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,017%-0,043%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
yellowkid Αποταμιευτικός Λογαριασμός
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,300%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,255%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 12μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
ΜΠΟΡΩ Αποταμιευτικός Λογαριασμός
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
1,000%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,850%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 12μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
ΑΞΙΖΕΙ Αποταμιευτικός Λογαριασμός
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,400%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,340%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Λογαριασμοί Αποταμίευσης
Θες να μαθαίνεις τα τελευταία οικονομικά νέα;

Εγγράφομαι στο newsletter ώστε να λαμβάνω τα νέα και προσφορές του money-market.gr και δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την πολιτική απορρήτου της money market AE.