Ταξίδιαpink
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Είσαι Μισθωτός ή Συνταξιούχος;

Βρες τον λογαριασμό που σου ταιριάζει!

Όλοι οι Λογαριασμοί Μισθοδοσίας / Σύνταξης με μια ματιά

Δημόσιοι Υπάλληλοι
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
Τράπεζα#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
Όνομα
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Ονομαστικό Επιτόκιο
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Σ.Ε.Π.Α
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Απόδοση Τόκων
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Link Τράπεζας
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Alpha Μισθοδοσία
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
0,010%-0,300%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,009%-0,259%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 3μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffffnormal
Μισθοδοσία Δημιοσίων Υπαλλήλων και Συνταξιούχων
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
0,200%-1,000%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,170%-0,850%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Λογαριασμός Μισθοδοσίας/Σύνταξης
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
0,050%-0,700%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,043%-0,596%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Μισθοδοτικός Reward
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
0,02%-0,250%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,017%-0,213%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Μισθοδοτικός Value
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
0,030%-0,300%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,026%-0,259%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Πειραιώς Αποδοχών Συνταξιούχων & Δημοσίων Υπαλλήλων
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
0,010%-0,250%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,009%-0,216%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά μήνα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ταμιευτήριο Συνταξιούχων ΗΠΑ
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
0,300%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,255%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δημόσιοι Υπάλληλοι
Τράπεζα#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Όνομα
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Ονομαστικό Επιτόκιο
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Σ.Ε.Π.Α
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Απόδοση Τόκων
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Link Τράπεζας
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Alpha Μισθοδοσία
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
0,010%-0,300%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,009%-0,259%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 3μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Μισθοδοσία Ιδιωτικών Υπαλλήλων
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
0,150%-0,600%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,128%-0,510%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Λογαριασμός Μισθοδοσίας/Σύνταξης
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
0,010%-0,300%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,009%-0,245%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Μισθοδοτικός Reward
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
0,02%-0,250%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,017%-0,213%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Μισθοδοτικός Value
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
0,030%-0,300%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,026%-0,259%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Πειραιώς Αποδοχών
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
0,010%-0,250%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,009%-0,216%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
Λύνουμε τις απορίες σου σχετικά με τους Λογαριασμούς Μισθοδοσίας/Σύνταξης
Τι είναι ο Λογαριασμός Μισθοδοσίας;
Τι είναι ο Λογαριασμός Σύνταξης;
Χρήσιμα Νέα

Ο λογαριασμός Μισθοδοσίας είναι ο λογαριασμός που βλέπεις κάθε μήνα τον μισθό σου και έχει περισσότερες παροχές από ένα λογαριασμό απλού ταμιευτηρίου.

Καθώς η Τράπεζα γνωρίζει ότι θα έχει συνεχή ροή κατάθεσης χρημάτων, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και μειωμένες προμήθειες και μεγαλύτερη ευελιξία πχ  χορήγηση ορίου Υπερανάληψης,  έκδοση μπλοκ επιταγών δωρεάν, δωρεάν πίστωση εμβασμάτων, εκπτώσεις σε προμήθειες για την εξέταση δανείου κ.ά.

Ο λογαριασμός Σύνταξης είναι ο λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται κάθε μήνα η σύνταξή σου.

Μοιάζει με το απλό ταμιευτήριο αλλά έχει πλεονεκτήματα όπως αρκετά μεγαλύτερο επιτόκιο, κάλυψη έκτακτων αναγκών μέσω της χορήγησης ορίου Υπερανάληψης, προνομιακή τιμολόγηση σε δάνεια και προγράμματα υγείας, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε τραπεζικά έξοδα και προμήθειες.

Δίνει τέλος τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω βιβλιαρίου καταθέσεων ή έντυπης ενημέρωσης την οποία λαμβάνεις ταχυδρομικά σε τακτική βάση.

 

Θες να μαθαίνεις τα τελευταία οικονομικά νέα;

Εγγράφομαι στο newsletter ώστε να λαμβάνω τα νέα και προσφορές του money-market.gr και δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την πολιτική απορρήτου της money market AE.