Ταξίδιαpink
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Μείωση προκαταβολής φόρου: Ποιοι ωφελούνται;


Ψηφίζεται μέσα στην εβδομάδα από την βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τη μείωση της προκαταβολής φόρου έως και 100% για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό.

Μέχρι και το τέλος της εβδομάδα ο νόμος θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και από εκεί και πέρα η σκυτάλη περνάει στην ΑΑΔΕ η οποία θα πρέπει να εκκαθαρίσει εκ νέου το φόρο εισοδήματος για όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη υποβάλει ήδη τις φορολογικές τους δηλώσεις με βάση τα νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους υπολογίζεται με συντελεστή 100% επί του κύριου φόρου που αναλογεί στο καθαρό φορολογητέο εισόδημα του έτους 2019 κάθε επιχείρησης και κάθε ελεύθερου επαγγελματία. Αυτό είδαν στα εκκαθαριστικά τους όσες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες έχουν κάνει ήδη τη δήλωση φόρους εισοδήματος για τα εισοδήματα.

Ποιους αφορά;

Βάσει του νομοσχεδίου, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες και είναι υποκείμενα σε ΦΠΑ, καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ, θα λάβουν μείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα με την πτώση τζίρου που είχαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019, με βάση την παρακάτω κλίμακα:

α) Για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 30%.

β) Για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 50%.

γ) Για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 70%.

δ) Για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 100%, δηλαδή η προκαταβολή θα μηδενιστεί.

Για τον ακριβή υπολογισμό της πτώσης του τζίρου θα λαμβάνονται υπόψη:

  • Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση των διατάξεων του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  • Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ο) εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου – Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020. Το ποσό του τζίρου που θα λαμβάνεται υπόψη θα είναι αυτό που δηλώνεται στον κωδικό 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Πώς θα εφαρμοστεί

Σε όσους λοιπόν έχουν υποβάλλει την δήλωση τους και έχουν ήδη πληρώσει το σύνολο του φόρου (λόγω της συγκυρίας είναι μικρός ο αριθμός) στην ατομική μερίδα των επιχειρήσεων στο TaxisNet μετά την εκκαθάριση φόρου και ανάλογα με την μείωση της προκαταβολής φόρου, θα πιστωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην μείωση της επιστροφής του φόρου, η οποία θα επιστραφεί καθώς το σκεπτικό του μέτρου είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Το ίδιο θα συμβεί και για όσους έχουν υποβάλλει την δήλωση και έχουν πληρώσει μόνο την πρώτη δόση φόρου για τον Ιούλιο.

Σε όσες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες θα κάνουν την δήλωση τους από το τέλος Ιουλίου μέχρι και τις 28 Αυγούστου με βάση την νέα παράταση που θα θεσμοθετηθεί με διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο και περιλαμβάνονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις θα δουν από την εκκαθάριση του φόρου το φόρο που αναλογεί για τα εισοδήματα του 2019 με την προκαταβολή φόρου μειωμένη ανάλογα με την μείωση του τζίρου που είχαν κατά την περίοδο της πανδημίας και κατά την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Πηγή

Δες επίσης: Εφορία: Παγίδα υπερφορολόγησης από δάνεια και κάρτες