Ταξίδιαpink
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Η Παγκρήτια Τράπεζα στηρίζει τους φοιτητές με νέα προϊόντα


Προνομιακά καταθετικά και δανειακά προϊόντα που εξασφαλίζουν σταθερότητα και ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες και στον τρόπο ζωής της φοιτητικής κοινότητας ανακοίνωσε ότι προσφέρει η Παγκρήτια Τράπεζα.

Ειδικότερα, τα προϊόντα που ανακοινώθηκαν, είναι:

Τρεχούμενος φοιτητικός λογαριασμός «Δυναμικό Ξεκίνημα»

Απευθύνεται σε υφιστάμενους και νέους φοιτητές & σπουδαστές (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ) ηλικίας 18 ετών και άνω.

Ο λογαριασμός δεν προϋποθέτει ελάχιστο ή μέγιστο ποσό κατάθεσης, ενώ προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα:

προνομιακό κλιμακωτό επιτόκιο για ποσά μέχρι 2.000 ευρώ

δωρεάν χρεωστική κάρτα

δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών για εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής Pancreta Online

εκπτώσεις μέχρι 20% στα ετήσια μεικτά ασφάλιστρα οχημάτων

δυνατότητα λήψης του σπουδαστικού δανείου «Φοιτητικό Στήριγμα»

Η διαδικασία ανοίγματος του λογαριασμού είναι ιδιαίτερα απλή, ενώ το μόνο που απαιτείται είναι η προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής του φοιτητή ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ιδιότητά του.

Καταναλωτικό δάνειο ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ – Φοιτητικό στήριγμα

Για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η Τράπεζα προσφέρει δάνειο για την κάλυψη διδάκτρων και λοιπών σπουδαστικών εξόδων. Η χρηματοδότηση παρέχεται με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το ΕΚΤ για ποσά από 1.500 ευρώ έως 20.000 ευρώ ανά φοιτητή και διάρκεια από 1,5 έως 7 χρόνια, ανάλογα με το ύψος του ποσού.

Τα χαρακτηριστικά του δανείου:

γρήγορη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης

ευελιξία στην αποπληρωμή

χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

απαλλαγμένο από κάθε είδους διαχειριστικά έξοδα

προαιρετική ασφάλιση στα προγράμματα ζωής δανειοληπτών και προστασίας προσωπικών αντικειμένων «SynWallet»

δυνατότητα απόκτησης του προνομιακού καταθετικού λογαριασμού «Δυναμικό Ξεκίνημα», χωρίς προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

Το δάνειο προβλέπει περίοδο χάριτος μέχρι 12 μήνες, κατά την οποία εισπράττονται μόνο οι τόκοι, μερική ή ολική πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση και δυνατότητα διατήρησης του προνομιακού επιτοκίου και της διάρκειας του δανείου και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

Πηγή

Δες επίσης: Ήρθε το e-loan της Τράπεζας Πειραιώς