Ταξίδιαpink
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Λύσεις POS

Οδηγός Ενοικίασης & Αγοράς!

Όλες οι λύσεις POS με μια ματιά

Αγορά Τερματικού
Ενοικίαση Τερματικού
Τράπεζα#ffffff#ffffffbold
Ενσύρματο Τερματικό#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Ασύρματο Τερματικό#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Mobile POS#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
Τερματικό
#ffffff#ffffffbold
Κόστος
#ffffff#ffffffbold
Πρόγραμμα Χρήσης
#ffffff#ffffffbold
Link Τράπεζας
#ffffff#ffffffbold
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
MyAlphaPOS
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
149 € (Πλεόν μηνιαίου κόστους τεχνικής υποστήριξης 6,10€)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
174 € (Περιλαμβάνεται πακέτο 3μηνης ενεργής χρήσης 25 €)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
POS ETHERNET
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
149 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
174 € (Περιλαμβάνεται 3μηνιαίο κόστος συντήρησης 8,33 €/μήνα)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
DESKTOP iCT220Q
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
159 € με κόστος συντήρησης 2 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
500-2.500 € με πάγιο 9,9 -29,5 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
COLOR DESKTOP iCT250
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
182 € με κόστος συντήρησης 2 €/μήνα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
500-2.500 € με πάγιο 9,9 -29,5 €/μήνα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Viva Wallet Android Card Terminal Ethernet (Black & white)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
259 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Μέσω Επαγγελματικού Viva Wallet Λογαριασμού
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
MyAlphaPOS
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
249 € Πλεόν μηνιαίου κόστους τεχνικής υποστήριξης 8,10€)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
288 € (Περιλαμβάνεται πακέτο 3μηνης ενεργής χρήσης 39€)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
POS GPRS
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
249 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
288 € (Περιλαμβάνεται 3μηνιαίο κόστος συντήρησης 13 €/μήνα)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
POS Wi-Fi
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
269 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
300 € (Περιλαμβάνεται 3μηνιαίο κόστος συντήρησης 10,33 €/μήνα)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
GPRS Move 2500 2G
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
259 € με κόστος συντήρησης 4 €/μήνα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Επικοινώνησε με την τράπεζα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Wi-Fi iWL220
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
329 € με κόστος συντήρησης 2 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Επικοινώνησε με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
3G iWL250
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
429 € με κόστος συντήρησης 4 €/μήνα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Επικοινώνησε με την τράπεζα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Viva Wallet Android Card Terminal 4G
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
399 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Μέσω Επαγγελματικού Viva Wallet Λογαριασμού
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
MyAlphaPOS
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
129 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
159 € (Περιλαμβάνεται 6μηνιαίο κόστος συντήρησης 5 €/μήνα)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
iCMP Mobile POS
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
99 € με κόστος συντήρησης 5 €/μήνα (η εξόφληση γίνεται ανά 6μηνο)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Επικοινώνησε με την τράπεζα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Viva Wallet Mini Card Reader
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
69 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Μέσω Επαγγελματικού Viva Wallet Λογαριασμού
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Viva Wallet Pocket Card Terminal
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
169 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Μέσω Επαγγελματικού Viva Wallet Λογαριασμού
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Αγορά Τερματικού
Τράπεζα#ffffff#ffffffbold
Ενσύρματο Τερματικό#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Ασύρματο Τερματικό#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
Mobile POS#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
Τερματικό
#ffffff#ffffffbold
Κόστος
#ffffff#ffffffbold
Πρόγραμμα Χρήσης
#ffffff#ffffffbold
Link Τράπεζας
#ffffff#ffffffbold
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
MyAlphaPOS
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
9,25 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Επικοινώνησε με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
DESKTOP iCT220Q
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
69 € προκαταβολή
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Κόστος συντήρησης 6 €/μήνα για 24 μήνες (εξόφληση ανά 6μηνο)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
COLOR DESKTOP iCT250
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
69 € προκαταβολή
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Κόστος συντήρησης 7 €/μήνα για 24 μήνες (εξόφληση ανά 6μηνο)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Viva Wallet Android Card Terminal Ethernet (Black & white)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
10,99 €/μήνα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Μέσω Επαγγελματικού Viva Wallet Λογαριασμού
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#f5f5f5#31ceae
#f5f5f5#31ceae
#f5f5f5#31ceae
#f5f5f5#31ceae
MyAlphaPOS
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
16 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Επικοινώνησε με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Wi-Fi iWL220
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
69 € προκαταβολή
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Κόστος συντήρησης 13,5 €/μήνα για 24 μήνες (εξόφληση ανά 6μηνο)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
GPRS Move 2500 2G
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
69 € προκαταβολή
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Κόστος συντήρησης 14 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
3G iWL250
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
69 € προκαταβολή
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Κόστος συντήρησης 20 €/μήνα για 24 μήνες (εξόφληση ανά 6μηνο)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Viva Wallet Android Card Terminal 4G
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
16,99 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Μέσω Επαγγελματικού Viva Wallet Λογαριασμού
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#f5f5f5#31ceae
#f5f5f5#31ceae
#f5f5f5#31ceae
#f5f5f5#31ceae
Viva Wallet Pocket Card Terminal
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
6,99 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Μέσω Επαγγελματικού Viva Wallet Λογαριασμού
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ενοικίαση Τερματικού
Λύνουμε τις απορίες σου σχετικά με τις λύσεις POS
Συχνές Ερωτήσεις
Διαδικασία Απόκτησης POS
Τι τερματικό να διαλέξω;

Αυτό εξαρτάται κυρίως από τη φύση της δραστηριότητας της επιχείρησης.

  • Αν η επιχείρησή σου δεν απαιτεί τη μεταφορά του POS, το ενσύρματο τερματικό είναι μία πολύ καλή λύση και χρειάζεσαι μόνο γραμμή τηλεφώνου.
  • Αν όμως είναι απαραίτητη η μεταφορά του POS, όπως πχ σε ένα εστιατόριο για να πληρώνουν οι πελάτες στο τραπέζι, τότε είναι αναγκαίο το ασύρματο μηχάνημα. Υπάρχουν πλέον και συσκευές που λειτουργούν με GPS και είναι ιδανικές για υπηρεσίες delivery.
Πρέπει να αγοράσω τα τερματικά;

Οι Τράπεζες σου δίνουν την επιλογή να αγοράσεις ή να μισθώσεις το μηχάνημα ή τα μηχανήματα που θα χρειαστείς. Στις διαθέσιμες επιλογές υπάρχουν διαφορετικές λύσεις για τις επιχειρήσεις που κάνουν συχνή χρήση και για όσες χρησιμοποιούν το POS εποχικά

Τι χρεώνομαι σε κάθε συναλλαγή;

Η χρήση του POS συνοδεύεται από χρέωση προμήθειας σε ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής, το είδος και τη χώρα προέλευσης.

Είναι ίδιες οι χρεώσεις σε όλες τις Τράπεζες;

Η τελική τιμολόγηση εξαρτάται από τη σχέση που έχεις με την Τράπεζα. Επομένως αυτός είναι ένας παράγοντας που πρέπει να έχεις κατά νου πριν κάνεις την επιλογή σου.

Πόσα μηχανήματα POS μπορώ να πάρω;

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος και τις ανάγκες της επιχείρησής σου.