Ταξίδιαpink
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Δικαιολογητικά Στεγαστικού

Όλα όσα θα χρειαστείς!

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για χορήγηση Στεγαστικού Δανείου

Δικαιολογητικά για την Οικονομική Προέγκριση:

 • Συμπληρωμένη αίτηση στεγαστικού δανείου.
 • Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου.
 • Πρωτότυπο Εκκαθαριστικού εφορίας για την τελευταία οικονομική χρήση.
 • Φωτοτυπία εντύπου Ε9 (έστω και μηδενικό εφόσον έχει υποβληθεί).
 • Ε2 σε περίπτωση που έχεις εισοδήματα από ενοίκια.
 • Τραπεζική ενημερότητα αν υπάρχουν δάνεια σε άλλες τράπεζες.

Επιπλέον Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

 • Μισθωτοί – Συνταξιούχοι
  • Απόδειξη μηνιαίας πρόσφατης μισθοδοσίας / σύνταξης
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Επιχειρηματίες
  • Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων ετών
  • Έντυπα Ε3 και Ε5
  • Φωτοτυπία οικονομικών στοιχείων της εταιρείας

Δικαιολογητικά για την Τελική Έγκριση:

 • Επικυρωμένη φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας (δηλαδή, το οριστικό συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου).
 • Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας.
 • Φωτοτυπία του σχεδίου κάτοψης (θεωρημένη από την Πολεοδομία).
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα (θεωρημένο από την Πολεοδομία).
 • Σε περίπτωση επισκευής/κατασκευής/αποπεράτωσης, τραπεζικό έγγραφο προϋπολογισμού εργασιών.
 • Κτηματογραφικό Απόσπασμα σε περίπτωση που υπάγεται στο κτηματολόγιο και έχει κτηματολογηθεί στο όνομα του τρέχοντος ιδιοκτήτη (το έγγραφο αυτό προορίζεται για την Εγγραφή Προσημείωσης Υποθήκης).
Θες να μαθαίνεις τα τελευταία οικονομικά νέα;

Εγγράφομαι στο newsletter ώστε να λαμβάνω τα νέα και προσφορές του money-market.gr και δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την πολιτική απορρήτου της money market AE.