Ταξίδιαpink
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.
Στεγαστικά Δάνεια
Σύγκρινε όλα τα δάνεια της αγοράς & φτιάξε το σπίτι που ονειρεύεσαι!
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.
Γρήγορη Αναζήτηση
Join our platform
Αγορά-Ανέγερση
Ανακαίνιση-Επισκευή
Ενεργειακή Αναβάθμιση
Ενδιαφέρομαι για:
Ασφάλεια
hhhhh
aaaa
bbbbb
Αυτοκινήτου
Αυτοκινήτου
wwwwww
xxxxxx
με αρ.κυκλοφορίας
πινακίδα
πινακίδα 1
πινακίδα2
πινακίδα3
https://www.google.com/
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.
Στεγαστικό για Αγορά κατοικίας

Κατηγορίες Στεγαστικών Δανείων

Θες να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι; Μήπως να το επεκτείνεις ή να το ανακαινίσεις; Όποιο και αν είναι το πλάνο σου, υπάρχει το κατάλληλο δάνειο για να το πραγματοποιήσεις. Εμείς σε βοηθάμε να το βρεις!

Αγορά-Ανέγερση

Απόκτησε το σπίτι που επιθυμείς επιλέγοντας την σωστή λύση χρηματοδότησης.

Ανακαίνιση-Επισκευή

Ομόρφυνε τον χώρο σου και μαζί την ποιότητα της ζωής σου.

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Βελτίωσε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σου & μείωσε τα κόστη του.

1/6
Λύνουμε τις απορίες σου
Συχνές Ερωτήσεις
Διαδικασία Στεγαστικού
Γλωσσάρι Στεγαστικού Δανείου
Πώς καθορίζεται το ποσό του δανείου μου;

Το ποσό του δανείου που μπορείς να πάρεις εξαρτάται από τα εισοδήματά σου (μισθός, ενοίκια) και την  πιστοληπτική σου ικανότητα (πχ  ιστορικό αποπληρωμής παλαιών  ή άλλα τρέχοντα δάνεια).

Για κάποιες Τράπεζες σημασία έχει και η ηλικία – προτιμούν όχι μεγάλης ηλικίας δανειολήπτες.

Επιπλέον, το  ποσό του δανείου για αγορά κύριας κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ποσοστό της εμπορικής της αξίας και κυμαίνεται κοντά στο 75%.

Υπάρχει μέγιστη ηλικία για να πάρω δάνειο κατοικίας;

Ένα δάνειο κατοικίας συνήθως θα πρέπει να έχει αποπληρωθεί πριν ο δανειολήπτης συμπληρώσει τα 70 έτη.

Πώς Υπολογίζονται οι Δόσεις;

Οι δόσεις είναι κατά κανόνα ισόποσες καθόλη τη διάρκεια του δανείου ενώ οι τόκοι της κάθε δόσης υπολογίζονται επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.

Επομένως,  οι αρχικές δόσεις έχουν μεγαλύτερο αναλογικά ποσό τόκων και μικρότερο ποσό κεφαλαίου.

Μπορώ να υποθηκεύσω ένα ακίνητο που ήδη έχω για να λάβω στεγαστικό δάνειο;

Ναι μπορείς! Μόνη προϋπόθεση είναι η αξία του ακινήτου που θα υποθηκεύσεις να καλύπτει το οφειλόμενο κεφάλαιο προς την Τράπεζα.

Από ποια Τράπεζα να πάρω Στεγαστικό;

Πριν επιλέξεις Τράπεζα για να αιτηθείς το δάνειό σου θα πρέπει να έχεις μελετήσει καλά όλες τις επιλογές που σου προσφέρει η αγορά ώστε να βρεις το κατάλληλο για εσένα. Αυτό δηλαδή που ταιριάζει στις δυνατότητές σου και στις ανάγκες σου.

Το στεγαστικό δάνειο συνιστά μία δέσμευση μακροχρόνια οπότε δεν είναι μία απόφαση που πρέπει να πάρεις απερίσκεπτα!

Σημαντικότερος παράγοντας επιλογής είναι φυσικά το επιτόκιο. Πέραν όμως του επιτοκίου, υπάρχουν και άλλοι  που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος του δανείου σου όπως έξοδα ενημέρωσης, έξοδα φακέλου κλπ.

Μπορώ να αλλάξω επιτόκιο;

Μπορείς να ζητήσεις την αλλαγή του επιτοκίου σου όποια στιγμή θελήσεις.  Δηλαδή από κυμαινόμενο να το κάνεις σταθερό και αντίστροφα.

Μην ξεχνάς όμως ότι η διακοπή σταθερού επιτοκίου συνήθως επιφέρει κόστος.

Πώς θα μειώσω τη δόση του δανείου μου;

Μπορείς να ζητήσεις επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου σου για να μειώσεις το ποσό της μηνιαίας δόσης σου. Ενδέχεται βέβαια να υπάρξουν περιορισμοί στο πόσο μπορεί να επιμηκυνθεί ανάλογα με την ηλικία σου & το ύψος του δανείου.

Πότε διαμορφώνεται το τελικό επιτόκιο που θα λάβω;

Το επιτόκιο χορηγήσεων των στεγαστικών δανείων διαμορφώνεται όταν η τράπεζα ολοκληρώσει τον τεχνικό-νομικό έλεγχο.

Ενημέρωση

Ενημερώνεσαι, εντελώς δωρεάν, για όλα τα προγράμματα Στεγαστικών Δανείων που προσφέρουν οι τραπεζικοί οργανισμοί από το MoneyMarket.gr

Επιλογή

Με βάση το προσωπικό και οικονομικό σου προφίλ, σε βοηθάμε να επιλέξεις την καλύτερη λύση χρηματοδότησης για την κατοικία σου.

Αίτηση Δανείου

Υποβάλεις την αίτηση ενδιαφέροντος για το επιθυμητό στεγαστικό πρόγραμμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οικονομική προέγκριση.

Οικονομική Προέγκριση

Σε αυτό το στάδιο, η Τράπεζα αξιολογεί τα στοιχεία που έχεις υποβάλλει (εισοδήματα, επαγγελματική κατάσταση, λοιπές δανειακές υποχρεώσεις, ποσοστό αυτοχρηματοδότησης δανείου) για να διαπιστώσει εάν έχεις τη δυνατότητα να ανταποκριθείς στις μηνιαίες δόσεις του δανείου. Συνήθως, η μηνιαία δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%-40% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σου.

Νομικός και Τεχνικός Έλεγχος

Πραγματοποιείται Τεχνικός και Νομικός έλεγχος του ακινήτου, δηλαδή εκτίμηση της εμπορικής του αξίας από μηχανικό της Τράπεζας & έλεγχος όλων των νομικών θεμάτων που σχετίζονται με το ακίνητο.

Οριστική Έγκριση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Τεχνικού & Νομικού ελέγχου, λαμβάνεις την τελική έγκριση από την Τράπεζα.

Δανειακή Σύμβαση

Για την προετοιμασία των συμβατικών εγγράφων του δανείου απαιτείται η προσκόμιση του προσχεδίου συμβολαίου και του οριστικού συμβολαίου (στην περίπτωση αγοράς).

Παράλληλα, υπογράφεται η αίτηση εκταμιεύσεως και η πάγια εντολή είσπραξης  της δόσης από τον συνδεδεμένο λογαριασμό καταθέσεων.

Εγγραφή Προσημείωσης Υποθήκης

Γίνεται προσημείωση υποθήκης και καταχώρηση της προσημείωσης στο υποθηκοφυλακείο.

Ασφάλιση Προσημειούμενου Ακινήτου

Ασφαλίζεται το προσημειωμένο ακίνητο. Το ακίνητο ασφαλίζεται για όλη την περίοδο του δανείου έναντι κινδύνων πυρκαγιάς, έκρηξης και σεισμού ή άλλων πιθανών κινδύνων. Επιπλέον, σε αυτό το στάδιο μπορεί να γίνει και ασφάλιση ζωής του δικαιούχου.

Εκταμίευση Δανείου

Πραγματοποιείται η εκταμίευση του ποσού δάνειου που έχεις λάβει.

A

Αναχρηματοδότηση: Η αποπληρωμή ενός δανείου με τη λήψη ενός νέου.

 

Β

Βασικά Επιτόκια ΕΚΤ (Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας): Τα επιτόκια που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ιδίας τράπεζας και αντανακλούν την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της. Στα βασικά επιτόκια περιλαμβάνονται το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.

Γ

Γονική παροχή: Καλείται η δωρεά, η οποία συνίσταται μεταξύ γονέων και τέκνων και η οποία υπόκειται σε ιδιαίτερες φορολογικές κλίμακες.

Δ

Διαθέσιμο Εισόδημα: Το τελικό εισόδημα μετά την αφαίρεση άμεσων φόρων, κοινωνικών και ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν τα άτομα στη διάθεση τους και μπορούν να το καταναλώσουν ή να το αποταμιεύσουν.

Δες περισσότερα

Θες να μαθαίνεις τα τελευταία οικονομικά νέα;

Εγγράφομαι στο newsletter ώστε να λαμβάνω τα νέα και προσφορές του money-market.gr και δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την πολιτική απορρήτου της money market AE.

Όλα τα τελευταία νέα θα τα βρεις εδώ!

Βελτίωσε τη διαχείριση των οικονομικών σου με χρήσιμα νέα & expert tips

Χρήσιμα Νέα

Συμβουλές (Expert Tips)

Συχνές Ερωτήσεις (F.A.Q)

Όλα τα προϊόντα