Ταξίδιαpink
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Ανάγκη Υπερανάληψης;

Κάλυψε τις έκτακτες ανάγκες σου έξυπνα!

Όλα τα προϊόντα Υπερανάληψης με μια ματιά

Προϊόντα Υπερανάληψης
Τράπεζα#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Όνομα
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Όριο Υπερανάληψης
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Κυμαινόμενο Επιτόκιο (πλέον 0,60% εισφοράς Ν.128/75 )
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Κόστος Αιτήματος
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Ετήσιο Κόστος
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Link Τράπεζας
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Alpha Eπιπλέον με λογαριασμό "Alpha Μισθοδοσία"
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
900 € - 3.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
11,25%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffffnormal
Alpha Eπιπλέον με λογαριασμό ''Alpha Προνομιακός''
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
900 € - 3.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
11,75%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Υπηρεσία υπερανάληψης (χωρίς λογαριασμό)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
Διαπραγματεύσιμο από 500 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
13,30%-15,80%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
30 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
25 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Υπηρεσία υπερανάληψης
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
500 € - 10.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
13,10%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
25 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
5.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
12,50%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
22 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
20 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
10.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
11,50%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
22 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
20 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
10.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
10,50%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
22 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
20 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Όριο Υπερανάληψης-Overdraft
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
500 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
13,95%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Όριο Υπερανάληψης-Overdraft
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
500 € - 5.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
13,60%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Όριο Υπερανάληψης-Overdraft Μισθοδοσίας
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
500 € - 5.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
13,55%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Προϊόντα Υπερανάληψης
Θες να μαθαίνεις τα τελευταία οικονομικά νέα;

Εγγράφομαι στο newsletter ώστε να λαμβάνω τα νέα και προσφορές του money-market.gr και δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την πολιτική απορρήτου της money market AE.