Ταξίδιαpink
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Ανάγκη Υπερανάληψης;

Κάλυψε τις έκτακτες ανάγκες σου έξυπνα!

Όλα τα προϊόντα Υπερανάληψης με μια ματιά

Προϊόντα Υπερανάληψης
Τράπεζα#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Όνομα
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Όριο Υπερανάληψης
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Κυμαινόμενο Επιτόκιο (πλέον 0,60% εισφοράς Ν.128/75 )
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Κόστος Αιτήματος
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Ετήσιο Κόστος
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Link Τράπεζας
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Alpha Eπιπλέον με λογαριασμό "Alpha Μισθοδοσία"
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
900 € - 3.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
11,25%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffffnormal
Alpha Eπιπλέον με λογαριασμό ''Alpha Προνομιακός''
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
900 € - 3.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
11,75%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Υπηρεσία υπερανάληψης (χωρίς λογαριασμό)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
Διαπραγματεύσιμο από 500 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
13,30%-15,80%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
30 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
25 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Υπηρεσία υπερανάληψης
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
500 € - 10.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
13,10%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
25 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
5.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
12,50%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
22 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
20 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
10.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
11,50%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
22 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
20 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
10.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
10,50%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
22 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
20 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Όριο Υπερανάληψης-Overdraft
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
500 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
13,95%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Όριο Υπερανάληψης-Overdraft
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
500 € - 5.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
13,60%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Όριο Υπερανάληψης-Overdraft Μισθοδοσίας
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
500 € - 5.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
13,55%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Προϊόντα Υπερανάληψης
Λύνουμε τις απορίες σου σχετικά με την Υπερανάληψη
Τι είναι η Υπερανάληψη;
Χρήσιμα Νέα

Προέκυψαν έκτακτες οικονομικές ανάγκες για τις οποίες δεν επαρκεί το υπόλοιπο του λογαριασμού σου;

Με την υπερανάληψη (overdraft) μπορείς να κάνεις ανάληψη μετρητών, να μεταφέρεις χρήματα ή να χρεώσεις τον λογαριασμό σου, πέραν του υπολοίπου σου μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο που έχεις συμφωνήσει  με την Τράπεζά σου.  Το όριο αυτό διαμορφώνεται με βάση τα οικονομικά και την ακίνητη περιουσία σου και χορηγείται συχνότερα στους Λογαριασμούς Μισθοδοσίας / Σύνταξης.

Η χρέωση των τόκων γίνεται μόνο για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείται το ποσό που έχεις «σηκώσει». πχ αν έχεις όριο υπερανάληψης 500€ και χρησιμοποιήσεις τα 300€ για 10 ημέρες, τότε θα πληρώσεις τόκους μόνο για αυτές τις 10 ημέρες.

Όσοι έχουν δικαίωμα υπερανάληψης μπορούν επίσης να υπογράψουν επιταγές για μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουν στο λογαριασμό τους, χωρίς τον κίνδυνο να επιστραφούν ως «ακάλυπτες».

 

Θες να μαθαίνεις τα τελευταία οικονομικά νέα;

Εγγράφομαι στο newsletter ώστε να λαμβάνω τα νέα και προσφορές του money-market.gr και δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την πολιτική απορρήτου της money market AE.